Muud puhastusteenused

• Hoolduskoristuse teenus

• Ürituste eelse-, aegse- ja järelkoristuse teenus

• Kõvade põrandakattematerjalide puhastus- ja hooldustöötlus

• Vaipkatete puhastus ja hooldus

• Niiskete ruumide põrandate, seinte ja sanitaartehnika puhastus

• Seinte puhastus

• Lagede puhastus

• Mööbli puhastus ja hooldustöötlus

• Peeglite ja klaaspindade puhastus

• Sauna puhastus

• Trepikodade koristus

• Koristustarvikute ja kemikaalide tarnimine

• Hügieenimaterjalide tarnimine

• Kõnni- ja sõiduteede pesu

• Parklate pesu

• Teede ja platside pesemise teenus

• Ehitus-ja remonditööde aegne ja –järgne koristusteenus

• Akende ja klaaspindade pesu

• Kõvade pinnakattematerjalide (looduslik- ja tehiskivi, PVC, linoleum, puit, kumm jne.) süvapesu ja kaitsetöötlus

• Puitpõrandate õlitamine ja hooldus

• Tulekahjujärgne suurpuhastus

• Uputuse järgne suurpuhastus

• Basseinide suurpuhastus